Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) 4.2.9

data publikacji: 05-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2011 r. jest dostępna nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) o numerze 4.2.9. W ramach przedmiotowej wersji wprowadzono następujące zmiany:

  1. Poszerzono zakres słownika pola Instytucja zatwierdzająca wniosek o nowe instytucje włączane do Systemu Realizacji PO KL.
  2. Rozszerzono zakres słownika Instytucja zatwierdzająca wniosek o instytucje centralne dla priorytetu Pomoc techniczna.
  3. Zmieniono format wyświetlania instrukcji wypełniania wniosku płatniczego z HTML na PDF.
  4. Dodano automatyczne nazewnictwo dla pliku zapisywanego na potrzeby importu do KSI (z możliwością zmiany nazwy).
  5. Wprowadzono podczas pierwszego uruchomienia GWP automatyczne tworzenie katalogu pn. „Wnioski płatnicze”. W katalogu domyślnie będą zapisywane pliki tworzone w GWP.

Ze względu na specyfikę nowych funkcjonalności zaleca się instalację aplikacji z pliku zamiast korzystania z mechanizmu aktualizującego dostępnego w GWP.
Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż przyjęto następujące rozwiązania przejściowe:

  • do dnia 22 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP w wersji 4.2.8, jak i 4.2.9;
  • od dnia 23 sierpnia 2011 r. obowiązującą wersją GWP będzie 4.2.9.