Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

data publikacji: 05-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 16 września 2011 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt systemowy pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe informacje opublikowane zostaną w terminie późniejszym na stronie internetowej WUP w Poznaniu: www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Aktualności i Stypendia dla doktorantów.