Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

data publikacji: 08-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe, które rozpoczęło się dnia 11 lipca 2011 r. potrwa do 30.11.2011 r.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.