Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do udziału w Forum Partnerskim w Sztokholmie, 12-13.10.2011 r.

data publikacji: 09-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku współpracy nawiązanej przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich z partnerami szwedzkimi, między innymi ze Szwedzką Radą EFS oraz organizacją Arbetsmiljoeforum, pojawiła się możliwość uczestnictwa polskich projektodawców w dużym, prestiżowym wydarzeniu o charakterze międzynarodowym - corocznie organizowanej w Sztokholmie konferencji WorkingLife 2011.

Konferencja jest poświęcona szeroko rozumianej problematyce rynku pracy oraz bierze w niej udział około 1500 uczestników ze Szwecji i innych krajów Unii Europejskiej. Jednym z jej elementów jest Ponadnarodowe Forum Partnerskie (12 października 2011) oraz seminaria Międzynarodowych Sieci Współpracy, działających w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Gender Mainstreaming, IMPART- Migrants Integration i Roma Network (13 października 2011), prowadzone w języku angielskim. Uczestnicy będą również mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami współpracy państw Basenu Morza Bałtyckiego.

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich jako kluczowy partner Szwecji w zakresie organizacji ww. imprezy ma możliwość zapewnienia bezpłatnego uczestnictwa polskim projektodawcom w ww. imprezie w dniach 12-13.10.2011 (organizatorzy pokrywają jedynie koszt uczestnictwa w imprezie, koszty dojazdu i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie).

Ponadnarodowe Forum Partnerskie podczas WorkingLife 2011 stanowi doskonałą okazję do nawiązania wielu cennych kontaktów z partnerami ze Szwecji oraz innych krajów Unii Europejskiej. Podczas imprezy uczestnicy będą mieli okazję zaprezentowania założeń swoich projektów/pomysłów projektowych potencjalnym partnerom zagranicznym, zapewnione zostanie również profesjonalne wsparcie facilitatorów (Forum będzie prowadzone w j. angielskim). Łącznie planowany jest udział 60-70 projektów z krajów Unii Europejskiej.

Wstępnie wytypowane przez organizatorów obszary tematyczne, w ramach których będą tworzone partnerstwa projektowe to:
1. Integracja społeczna
2. Rozwój kompetencji
3. Niepełnosprawność
4. Młodzież
5. Szeroko rozumiana integracja na rynku pracy.

Seminaria Międzynarodowych Sieci Współpracy dostarczą natomiast uczestnikom szerokiej wiedzy eksperckiej i w zakresie dobrych praktyk w poszczególnych, ww. obszarach EFS.

Jednocześnie informuję, że w konferencji wezmą również udział pracownicy KIW CPE w charakterze facilitatorów.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w ww. wydarzeniu w dniach 12-13.10.2011, uprzejmie proszę o wypełnienie fiszki projektowej w języku angielskim i odesłanie jej na adres:
maciej.jamrozik@cpe.gov.pl w terminie do 15 sierpnia br. (na podstawie przesłanych fiszek dokonany będzie dobór potencjalnych partnerów ponadnarodowych dla polskich projektodawców. Z partnerami tymi instytucje polskie będą prowadziły rozmowy podczas Forum).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Panem Maciejem Jamrozikiem, tel. 022/378 31 62.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o zgodność założeń projektu/pomysłu projektowego z ww. obszarami tematycznymi oraz kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje nt. Forum Partnerskiego znajdują się na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl/