Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Litewski pomysł na projekt w trójkącie Polska – Litwa – Białoruś

data publikacji: 09-08-2011

Litewski pomysł na projekt w trójkącie Polska – Litwa – Białoruś skierowany jest do starszych ludzi. Rozpoczęcie projektu planowane jest na początek 2012 r.

Celem projektu jest stworzenie nowej regionalnej wizji dla starzejącego się społeczeństwa i wypracowanie konkretnych rekomendacji w tym zakresie (edukacja, polityka społeczno-edukacyjna). Nacisk zostanie położony na kwestie uczenia się przez całe życie i czynnego uczestniczenia osób starszych w ekonomii opartej na wiedzy. W trakcie trwania projektu odbywać się będą liczne seminaria, warsztaty, konferencje, a także zostaną przygotowane i wydane publikacje dotyczące tematyki, której dotyczy projekt. Po zakończeniu projektu oczekuje się powstania nowych Inicjatyw edukacyjnych dla tej grupy docelowej, tworzenie nowych instytucji, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za tworzenie polityki skierowanej do starszych osób na wszystkich szczeblach. Szczegółowy opis założeń projektu znajduje się w załączonej fiszce projektowej w języku angielskim.

Poniżej dostępna jest fiszka projektowa w języku angielskim, zawierająca szczegółowy opis założeń projektu. 

Do pobrania:

Fiszka projektowa w języku angielskim zawierająca szczegółowy opis założeń projektu (*doc)