Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 roku

data publikacji: 12-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwającym naborze wniosków w ramach następującego Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim: 

  • Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (konkurs otwarty nr PO KL/9.4/1/11)

ALOKACJA: 11 897 057,26 PLN

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego konkursu wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów