Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.2.1

data publikacji: 04-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu:

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: Kluczowy stażysta
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Kościelna 21, 60-536 Poznań
Wartość projektu: 898 270,00 zł
Wartość dofinansowania: 898 270,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 120 pkt.
Data podpisania umowy: 28-07-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: SZTUKA WPÓŁPRACY: program staży i szkoleń praktycznych dla pracowników naukowych w wielkopolskich przedsiębiorstwach
Nazwa i siedziba Beneficjenta: SENSE Consulting Sp. z o.o., ul. Piękna 28a/2, 60-591 Poznań
Wartość projektu: 601 780,00 zł
Wartość dofinansowania: 601 780,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 109 pkt.
Data podpisania umowy: 27-07-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w Inno-Gene S.A.”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Inno-Gene S.A.
Wartość projektu: 434 620,00 zł
Wartość dofinansowania: 434 620,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 109,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-08-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Aktimelizacja”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: LMS Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 57, 61-734 Poznań
Wartość projektu: 2 135 090,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 135 090,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 106 pkt.
Data podpisania umowy: 24-08-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: B + R dla Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Instytut Zachodni Instytut Naukowo – Badawczy
im. Zygmunta Wojciechowskiego, ul. Mostowa 27, 61 – 854 Poznań
Wartość projektu: 1 505 924, 42 zł
Wartość dofinansowania: 1 505 924,42 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06-09-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: Foresight – narzędzie wspierające transfer wiedzy między nauką
i przedsiębiorstwami
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Instytut Zachodni Instytut Naukowo – Badawczy
im. Zygmunta Wojciechowskiego, ul. Mostowa 27, 61 – 854 Poznań
Wartość projektu: 957 636,00 zł
Wartość dofinansowania: 957 636,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 106,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06-09-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: Z transferem na TY – staże i szkolenie praktyczne dla pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacją ProRegio, ul. 23 Lutego 7/3,
61 – 741 Poznań
Wartość projektu: 504 690,00 zł
Wartość dofinansowania: 504 690,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 105 pkt.
Data podpisania umowy: 14-09-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: Staż kluczem do biznesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacją ProRegio, ul. 23 Lutego 7/3,
61 – 741 Poznań
Wartość projektu: 700 590,00 zł
Wartość dofinansowania: 700 590,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 131 pkt.
Data podpisania umowy: 14-09-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: Naukowcy w wielkopolskich firmach – staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
al. Niepodległości 2, 61 – 874 Poznań
Wartość projektu: 1 361 893,86 zł
Wartość dofinansowania: 1 361 893,86 zł
Liczba zdobytych punktów: 92 pkt.
Data podpisania umowy: 14-10-2011 r.

Tytuł projektu: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Gospodarki, al. Niepodległości 18, 61 – 713 Poznań
Wartość projektu: 13 138 696,00 zł
Wartość dofinansowania: 13 138 696,00 zł
Data podjęcia uchwały: 16- 12-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: Konferencja naukowa promująca ideę przedsiębiorczości akademickiej pt.: Uniwersytet trzeciej generacji – stan i perspektywy rozwoju
Nazwa i siedziba Beneficjenta: H-consulting Wojciech Hołowacz, ul. Reja 2, 46-100 Namysłów
Wartość projektu: 424 973,00
Wartość dofinansowania: 424 973,00
Liczba zdobytych punktów: 83,5 pkt.
Data podpisania umowy: 26-03-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Im się udało! Kampania promująca ideę przedsiębiorczości akademickiej w Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: H-consulting Wojciech Hołowacz, ul. Reja 2, 46-100 Namysłów
Wartość projektu: 364 820,00
Wartość dofinansowania: 364 820,00
Liczba zdobytych punktów: 87,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30-04-2012 r.