Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 17-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 16 maja - 10 czerwca 2011 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Do  pobrania: