Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.1

data publikacji: 25-02-2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujący wniosek o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: Kompleksowe szkolenia zawodowe jako szansa zmiany sytuacji życiowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie powiatu średzkiego
Nr: POKL.07.02.01-30-025/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 514 568,23 zł
Wartość dofinansowania: 514 568,23 zł
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt.
Data podpisania umowy: 10-07-2008 r.

Tytuł projektu: Kobiety szansą rozwoju Kalisza
Nr: POKL.07.02.01-30-014/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Pracownia Psychologiczna Spotkanie Katarzyna Balcerkiewicz, Chyby, ul. Podgórna 4, 62-081 Przeźmierowo
Wartość projektu: 621 900,64 zł
Wartość dofinansowania: 621 900,64 zł
Liczba zdobytych punktów: 101,5 pkt.
Data podpisania umowy: 15-07-2008 r.

Tytuł projektu: Jutro My
Nr: POKL.07.02.01-30-024/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja PATRIA, Skrzetuszewo 54, 62-280 Kiszkowo
Wartość projektu: 627 426,90 zł
Wartość dofinansowania: 627 426,90 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt
Data podpisania umowy: 21-07-2008 r.

Tytuł projektu: Tacy sami
Nr: POKL.07.02.01-30-019/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gate Sp. z o.o., ul. Szaserów 69-71/64, 04-311 Warszawa
Wartość projektu: 881 963,37 zł
Wartość dofinansowania: 881 963,37 zł
Liczba zdobytych punktów: 92 pkt
Data podpisania umowy: 01-08-2008 r.

Tytuł projektu: Od wykluczenia do powodzenia – szkolenia zawodowe i psychospołeczne prowadzące do nabycia kwalifikacji i wykonywania pracy skierowane do osób niewidomych ze wsi
Nr: POKL.07.02.01-30-015/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski al. Niepodległości 29, 60-688 Poznań
Wartość projektu: 411 799,00 zł
Wartość dofinansowania: 411 799,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,5 pkt
Data podpisania umowy: 06-08-2008 r.

Tytuł projektu: Internetowe szkolenia dla osób z niepełnosprawnością słuchową
Nr: POKL.07.02.01-30-008/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: IFUSION Sp. z o.o. ul. Rakoniewicka 20, 60-111 Poznań
Wartość projektu: 1 160 780,37 zł
Wartość dofinansowania: 1 160 780,37 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29-07-2008 r.

Tytuł projektu: Równy start do kariery
Nr: POKL.07.02.01-30-002/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: LEADER SCHOOL Zbigniew Michalak, Witold Piąstka, Rynek 34, 63-600 Kępno
Wartość projektu: 142 372,00 zł.
Wartość dofinansowania: 142 372,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 101 pkt.
Data podpisania umowy: 11-08-2008 r.

Tytuł projektu: Nowy start – program aktywizacji zawodowej
Nr: POKL.07.02.01-30-021/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 507 203,62 zł
Wartość dofinansowania: 507 203,62 zł
Liczba zdobytych punktów: 90 pkt.
Data podpisania umowy: 13-08-2008 r.

Tytuł projektu: Teraz My – pokolenie 50+
Nr: POKL.07.02.01-30-027/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Profutura s.c. Monika Nowakowska – Twaróg Mikołaj Nowakowski, Al. Niepodległości 33, 61-714 Poznań
Wartość projektu: 711 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 711 400,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt
Data podpisania umowy: 13-08-2008 r.

Tytuł projektu: Kariera bez barier
Nr: POKL.07.02.01-30-009/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: B&T ENGLISH HOUSE, Karolina Naglik – Tatarynowicz, ul. 5-go Stycznia 50, 64-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 252 970,00 zł.
Wartość dofinansowania: 252 970,00 zł.
Liczba zdobytych punktów: 101 pkt.
Data podpisania umowy: 12-08-2008 r.

Tytuł projektu: Szkolenia zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nr: POKL.07.02.01-30-030/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: A&Atut Wielkopolskie Centrum Komputerowe
os. Zwycięstwa 109, 61-653 Poznań
Wartość projektu: 872 942,00 zł
Wartość dofinansowania: 872 942,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 90,5 pkt
Data podpisania umowy: 14-08-2008 r.

Tytuł projektu: Kobiety – zawsze jest dobry czas by wrócić do pracy!!!!
Nr: POKL.07.02.01-30-032/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Sylwia Pusz Doradztwo, ul. Poznańska 49,
62-023 Kamionki
Wartość projektu: 930 630,00 zł
Wartość dofinansowania: 930 630,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 89 pkt.
Data podpisania umowy: 25-08-2008 r.

Tytuł projektu: Nowe spojrzenie. Program aktywizacji społeczno - zawodowej
Nr: POKL.07.02.01-30-020/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 662 736,00 zł
Wartość dofinansowania: 662 736,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 94 pkt.
Data podpisania umowy: 04-09-2008 r.

Tytuł projektu: Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej – kompleksowe wsparcie instytucji integracji społecznej
Nr: POKL.07.02.01-30-029/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, PL. J. Metziga 26/6, 64-100 Leszno
Wartość projektu: 714 044,00 zł
Wartość dofinansowania: 714 044,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 91,5 pkt.
Data podpisania umowy: 22-09-2008 r.

Tytuł projektu: Wolontariat wart poznania
Nr: POKL.07.02.01-30-010/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.,
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
Wartość projektu: 1 178 041,34 zł
Wartość dofinansowania: 1 178 041,34 zł
Liczba zdobytych punktów: 96,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18-09-2008 r.

Tytuł projektu: Na starcie do kariery
Nr: POKL.07.02.01-30-035/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalno- Turystyczne „Szansa”, Grzybowo 32, 62-300 Września
Wartość projektu: 110 120,00 zł
Wartość dofinansowania: 110 120,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 90 pkt.
Data podpisania umowy: 26-09-2008 r.

Tytuł projektu: Nauka i praca inwestycją w siebie II
Nr: POKL.07.02.01-30-011/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
Wartość projektu: 1 042 463,40 zł
Wartość dofinansowania: 1 042 463,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 93 pkt.
Data podpisania umowy: 30-09-2008 r.

Tytuł projektu: Postaw na siebie. Program aktywizacji i readaptacji zawodowej
Nr: POKL.07.02.01-30-016/08
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań
Wartość projektu: 540 961,54 zł
Wartość dofinansowania: 540 961,54 zł
Liczba zdobytych punktów: 95 pkt.
Data podpisania umowy: 30-09-2008 r.