Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie warsztatowe w dniu 9 września 2011 r.

data publikacji: 22-08-2011

                          

Zaproszenie na szkolenie warsztatowe w dniu 9 września 2011 r.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie warsztatowe (grupę roboczą)

„Wniosek o płatność w ramach projektów edukacyjnych PO KL – szkolenie wyłącznie dla szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących
(praca w Generatorze Wniosków Płatniczych)”

Szkolenie odbędzie się dnia 9 września 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia (2 grupy szkoleniowe):

8:45 - 9.00 Rejestracja uczestników I grupy szkoleniowej (Poziom wiedzy podstawowy)

9:00 - 12:00 Pierwsza część warsztatów z udziałem I grupy szkoleniowej (w tym przerwa w godz. 10:00 – 10:15)

12:00 - 12:30 Przerwa (lunch)

12:15 - 12.30 Rejestracja uczestników II grupy szkoleniowej (Poziom wiedzy zaawansowany)

12:30 - 15:30 Druga część warsztatów z udziałem II grupy szkoleniowej (w tym przerwa w godz. 14.00 – 14.15)

15:30 Zakończenie

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Wojciech Masłowski – trener Regionalnego Ośrodka EFS w Koninie.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 8 września 2011 roku do godziny 11.00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pierwszej części szkolenia warsztatowego (I grupa szkoleniowa godz. 9.00)
2. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w drugiej części szkolenia warsztatowego (II grupa szkoleniowa godz. 12.30)