Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Partner rumuński zainteresowany nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami

data publikacji: 26-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Narodowy Instytut Badań oraz Rozwoju Inżynierii Elektrycznej z Rumunii poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej. Grupę docelową projektu stanowią młode osoby pracujące w laboratoriach naukowych oraz młodzi studenci wchodzący na rynek badań naukowych – projekt ma na celu ich integrację w środowisku badawczym. Jednocześnie projekt zakłada tworzenie sieci współpracy pomiędzy nauką i biznesem poprzez wypracowywanie nowych rozwiązań.

Planowane są również różnego rodzaju kampanie informacyjno-promocyjne mające na celu transfer know–how, rozwijanie komunikacji oraz partnerstw w obszarze badań naukowych. Projekt przewiduje różne aktywności, począwszy od seminariów, konferencji, warsztatów, poprzez prace badawcze w celu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z osobą wskazaną w załączonej fiszce projektowej.

Do pobrania: