Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dot. podpisywania weksli

data publikacji: 11-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zabezpieczenie dla projektów o wartości dofinansowania poniżej 1 mln PLN (weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową) podpisywane jest osobiście przez osobę/osoby upoważnione do podpisywania weksli w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego, za okazaniem dowodu osobistego, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w obecności upoważnionego pracownika.