Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na stoisko informacyjne EFS i PO KL 4 września 2011 r. podczas Dni Pyrlandii w Poznaniu

data publikacji: 01-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 4 września br. podczas Dni Pyrlandii na terenie Łęgów Dębińskich w Poznaniu zorganizowane zostanie stoisko informacyjne Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podczas niedzielnego spaceru mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać z bezpłatnych informacji w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia ogólne i specjalistyczne, kursy zawodowe, kursy przekwalifikowujące, studia podyplomowe – to oferta skierowana zarówno do osób bezrobotnych, jak i pracujących, a także przedsiębiorców. Na stoisku informacyjnym EFS i PO KL WUP w Poznaniu będzie można otrzymać materiały informacyjne oraz promocyjne dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.

WUP w Poznaniu serdecznie zaprasza do odwiedzenia stoiska informacyjnego EFS i PO KL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w godzinach od 11.00 – 19.00.