Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 9.2 PO KL

data publikacji: 05-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że III posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpocznie się w dniu 15 września br.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosku, którego odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.