Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konferencja Krajowej Instytucji Wspomagającej - 17 listopada 2011 r.

data publikacji: 07-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 17 listopada 2011 r. odbędzie się konferencja zorganizowana przez Krajową Instytucję Wspomagającą w trakcie, której głównie z myślą o Beneficjentach projektów innowacyjnych będą omawiane następujące etapy realizacji projektów innowacyjnych:

  • pisanie strategii wdrażania; 
  • walidacja produktu finalnego; 
  • upowszechnianie i mainstreaming.

Swoją wiedzą z uczestnikami będą dzielić się Beneficjenci, którzy mają już doświadczenie w realizacji poszczególnych zadań, przedstawiciele Instytucji Pośredniczących oraz członkowie Sieci Tematycznych i eksperci.

Konferencja będzie miała charakter targów - wystawiać się będzie 27 Beneficjentów, których projekty zostały zgłoszone przez poszczególne IP. Będzie to więc również okazja, żeby zapoznać się z realizowanymi przedsięwzięciami i wymienić się informacjami.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w terminie od 19 września do 14 października 2011 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a o wpisaniu na listę uczestników będzie decydować kolejność nadsyłania zgłoszeń. Szczegółowy program konferencji oraz wzór formularza zgłoszeniowego zostanie umieszczony na stronie internetowej KIW www.kiw-pokl.org.pl przed rozpoczęciem rekrutacji.