Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na konferencję informacyjną PO KL

data publikacji: 07-09-2011

                           

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na konferencję

podsumowującą projekt pt. "Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski" realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konferencja odbędzie się dnia 16 września 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Konferencja skierowana jest do osób posiadających status stypendysty w ramach projektu pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL, członków Komisji Stypendialnej przedmiotowego projektu oraz przedsiębiorców.

Harmonogram konferencji:
10:00 - 10:30 Rejestracja uczestników
10:30 - 10:40 Powitanie uczestników konferencji
10:40 - 11:10 Przedstawienie zrealizowanego projektu, Karolina Polowa – Oddział Projektów Własnych, WUP w Poznaniu
11:10 - 11:30 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Moniki Piweckiej „Terapeutyczne wykorzystanie kwasów nukleinowych.”
11:30 - 11:50 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Dominika Beltera „Sterowanie kroczeniem robota sześcionożnego po nierównym terenie z wykorzystaniem uczenia i optymalizacji metodami inteligencji obliczeniowej.”
11:50 - 12:10 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Ilony Acznik „Ciecze jonowe jako elektrolity do ogniw litowych i litowo-jonowych.”
12:10 - 12:30 Przerwa kawowa
12:30 - 12:50 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Mariusza Dziadasa „Ocena potencjału tworzenia związków zapachowych w odmianach winorośli wykorzystywanych do produkcji polskich win gronowych”
12:50 - 13:10 Prezentacja pracy naukowej doktorantki Marty Podralskiej „Podłoże genetyczne wybranych zespołów polipowatości hamartomatycznych.”
13:10 - 13:30 Prezentacja pracy naukowej doktoranta Marka Kubisa „Język zapytań dla leksykalnej bazy danych typu WordNet.”
13:30 - 13:45 Przedstawienie głównych założeń kolejnej edycji projektu, Karolina Polowa – Oddział Projektów Własnych, WUP w Poznaniu
13:45 - 13:55 Zakończenie konferencji
13:55 - 14:30 Lunch

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: k.polowa@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 14 września 2011 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia ograniczonej liczby osób z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanej konferencji udziela:
Oddział Projektów Własnych
tel. 61 846 38 03

Do pobrania: