Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie pt. "Konkursy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

data publikacji: 07-09-2011

                           

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie podstawowe pt.

„Konkursy realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”


Szkolenie odbędzie się dnia 16 września 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia:
9:30-10:00 Rejestracja uczestników szkolenia
10:00-10:30 Zaplanowane konkursy na projekty innowacyjne i projekty współpracy ponadnarodowej w III i IV kwartale 2011 roku
10:30-11:00 Prezentacja projektu innowacyjnego pt.: „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” realizowanego przez Politechnikę Poznańską w ramach Priorytetu IX PO KL
11:00-11:30 Przerwa (Lunch)
11:30-13:00 Prezentacja raportu końcowego projektu badawczego pt.: „Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku” realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL
13:00-13:30 Przerwa
13:30-14:00 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność w ramach Priorytetu VI PO KL
14:00 Zakończenie

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 14 września 2011 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: