Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa Działania 6.2 PO KL po odwołaniach

data publikacji: 07-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów po odwołaniach, które odbyły się w dniu 29 sierpnia 2011 roku, w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Do pobrania: