Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu posiedzenia KOP - Priorytet VI nr PO KL/6.3/1/08, Działanie 6.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie poinformować, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do WUP w Poznaniu dla Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki termin Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony na 30 czerwca 2008r. – 2 lipca 2008r.

Za powstałe utrudnienia wszystkich beneficjentów oczekujących na wyniki serdecznie przepraszamy.