Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E) w wersji 6.4.6.16

data publikacji: 15-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL z dniem 7 września 2011 r., udostępniła Generator Wniosków Aplikacyjnych – Edytor (GWA-E) w wersji publikacji 6.4.6.16. Aplikację można zainstalować lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym podczas pracy nie jest wymagane połączenie z siecią Internet.

Nowa wersja GWA-E jest odpowiednikiem obowiązującej od 1 stycznia 2011 r. wersji on-line narzędzia.

Pobranie nowej wersji GWA-E możliwe jest również z poziomu aplikacji. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci Internet, program zapyta o zgodę na aktualizację.

Jednocześnie WUP w Poznaniu przypomina, iż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu Wnioskodawca jest zobowiązany do wczytania przygotowanego w GWA-E pliku z danymi wniosku do GWA dostępnego przez Internet w celu dokonania ostatecznej walidacji i zapisania danych do pliku zip_pokl oraz wygenerowania pliku PDF w celu zrealizowania wydruku. Ponadto, zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, Wnioskodawca przed złożeniem wniosku jest zobligowany do zweryfikowania zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej wniosku (plik zip_pokl) z jego wersją papierową.

Pliki do pobrania: