Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie warsztatowe w dniu 8 lipca 2011 r.

data publikacji: 15-09-2011

           

szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie warsztatowe (grupę roboczą)

„Wniosek o płatność w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(praca w Generatorze Wniosków Płatniczych)”.

Szkolenie odbędzie się dnia 23 września 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia (2 grupy szkoleniowe):
8:45-9.00 Rejestracja uczestników I grupy szkoleniowej
9:00-12:00 Pierwsza część warsztatów z udziałem I grupy szkoleniowej (w tym przerwa od 10:00 do 10:15) – poziom wiedzy podstawowy
12:00-12:30 Przerwa (lunch)
12:15-12.30 Rejestracja uczestników II grupy szkoleniowej
12:30-15.30 Druga część warsztatów z udziałem II grupy szkoleniowej (w tym przerwa do 14.00 do 14.15) – poziom wiedzy zaawansowany
15:30 Zakończenie

Prowadzącą szkolenie będzie Pani Dorota Surma – Trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 21 września 2011 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w pierwszej części szkolenia warsztatowego (I grupa szkoleniowa godz. 9.00) – poziom wiedzy podstawowy (.doc)
  2. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w drugiej części szkolenia warsztatowego (II grupa szkoleniowa godz. 12.30) – poziom wiedzy zaawansowany (.doc)