Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Partner czeski zainteresowany nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami

data publikacji: 19-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż czeska firma szkoleniowo-doradcza Petr Otáhal, s.r.o. poszukuje partnerów ponadnarodowych z Polski do współpracy w ramach projektu mającego na celu m.in. wymianę doświadczeń w zakresie edukacji osób dorosłych oraz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (długotrwale bezrobotnych, osób poniżej 25 i powyżej 50 roku życia, innych).

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z osobą wskazaną w załączonej fiszce projektowej.

Do pobrania: