Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedłużenie terminu nadsyłania prac w konkursie dla dziennikarzy "Ludzka Twarz EFS"

data publikacji: 22-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia o przedłużeniu terminu nadsyłania prac w konkursie dla dziennikarzy „Ludzka Twarz EFS” do 30 września 2011 r.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Patronat nad konkursem sprawują Stowarzyszenie Polskich Mediów oraz Instytut Spraw Publicznych. Konkurs skierowany jest do przedstawicieli mediów ogólnopolskich i regionalnych zainteresowanych efektami projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu – www.ludzkatwarzefs.pl.