Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Drugie posiedzenie KOP w ramach Działania 9.4 PO KL

data publikacji: 26-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że II posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty rozpocznie się w dniu 30 września br.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.