Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie tematyczne w dniu 30 września 2011 r.

data publikacji: 26-09-2011

           

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie tematyczne

"Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w projektach edukacyjnych PO KL – szkolenie dla szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących"

Szkolenie odbędzie się dnia 30 września 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia:
8:30-9:00 Rejestracja uczestników szkolenia
9:00-12:45 Szkolenie – „Polityki horyzontalne Unii Europejskiej w projektach edukacyjnych PO KL – szkolenie dla szkół i placówek oświatowych oraz ich organów prowadzących” (w tym 11:00-11.30 – Lunch)
12:45-13:00 Przerwa
13:00-14:00 Sesja pytań i wymiany doświadczeń
14:00 Zakończenie

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Tomasz Juńczyk – Trener Regionalnego Ośrodka EFS w Poznaniu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 29 września 2011 roku do godziny 11.00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: