Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs zamknięty 1/POKL/7/D.1.1/11 dla projektów innowacyjnych testujących w ramach PO KL

data publikacji: 30-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 30.09.2011 roku ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/D.1.1/11 dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 30.09.2011 roku do dnia 31.10.2011 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

W ramach ogłoszonego konkursu dla Priorytetu VII mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy:

  1. „Poszukiwanie skutecznych metod zapewniania trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”, 
  2. „Poszukiwanie nowych skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia”,
    których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań służących zapewnieniu trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej lub aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.