Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dni otwarte firmy EUROCULTURA w Vincenza w dniach 17-18 listopada br.

data publikacji: 06-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że firma Eurocultura organizator „Dni otwartych” organizuje od przeszło 15 lat wymianę studentów, przede wszystkim w zakresie szkoleń zawodowych. Tegoroczne „Dni otwarte” odbędą się 17-18 listopada br. W przypadku dodatkowych pytań osoby zainteresowane mogą się kontaktować z organizatorem, tj. z Panią Alessandra Novello, stage@eurocultura.it. Spotkanie odbędzie się w Vincenza w dniach 17-18 listopada br. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania, niemniej możliwe jest ich sfinansowanie z grantów programu Long Life Learning. W tym celu należy kontaktować się z krajową jednostką wdrażającą ten program w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl/.