Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Partner hiszpański zainteresowany nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami

data publikacji: 06-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż hiszpańska Fundacja GOF, zajmująca się przygotowaniem oraz realizacją projektów ponadnarodowych finansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS i innych źródeł, zainteresowana jest nawiązaniem współpracy z podmiotami z Polski, w celu wspólnego aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursów ogłaszanych przez instytucje w Polsce. Obszary tematyczne w jakich Fundacja pragnie nawiązać współpracę to głównie edukacja, dokształcanie oraz pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl/.