Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu regionalnego PO KL

W związku z wątpliwościami beneficjentów realizujących projekty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informujemy, iż szkolenia realizowane w ramach PO KL powinny być rejestrowane poprzez formularz elektroniczny identyczny dla wszystkich Działań i Poddziałań PO KL i obejmujący także szkolenia realizowane w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) dostępny na stronie www.inwestycjawkadry.pl

Rejestracja przebiega dwuetapowo:

  • rejestracja instytucji szkoleniowej ( załącznik nr 1)

  • rejestracja szkoleń (załącznik nr 2)

W przypadku, gdy beneficjent nie jest firmą szkoleniową, a prowadzi projekt szkoleniowy z pomocą wykonawców (firm szkoleniowych) na etapie rejestracji instytucji szkoleniowej do bazy powinny być wprowadzane dane dotyczące instytucji szkoleniowej, a nie beneficjenta. Dane te mogą być wprowadzane przez beneficjenta lub wykonawcę (firmę szkoleniową) w jego imieniu. Jednak przy zleceniu usługi dotyczącej uzupełniania bazy wykonawcy, beneficjent odpowiada za jej wykonanie, w tym kompletność i aktualność danych. Rozwiązanie, w którym baza szkoleń uzupełniania jest o dane instytucji szkoleniowych, a nie beneficjentów, ułatwia kontakt potencjalnego uczestnika z realizatorem szkolenia i pozwala na bezpośrednie wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i pytań ze strony uczestnika.

Materiały do pobrania: