Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla potencjalnych Beneficjentów

data publikacji: 10-10-2011

           

Spotkanie informacyjno – promocyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach cyklu szkoleń podstawowych dla potencjalnych Beneficjentów
(Projektodawców) PO KL
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na organizowane we współpracy z Krajową Instytucją Wspomagającą Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Spotkanie informacyjno-promocyjne dla potencjalnych Beneficjentów
konkursów innowacyjnych i ponadnarodowych

Spotkanie informacyjno – promocyjne odbędzie się dnia 20 października 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram spotkania informacyjno – promocyjnego:
8:30–9:00 Rejestracja uczestników spotkania
9:00–9:45 Prezentacja Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamkniętego na projekty współpracy ponadnarodowej (z komponentem ponadnarodowym) w ramach Priorytetu VI PO KL (pracownik Oddziału dla Priorytetu VI) 
9:45-10:30 Prezentacja Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu zamkniętego na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VII PO KL (pracownik Oddziału dla Priorytetu VII)
10:30-10:45 Przerwa kawowa
10:45-13:15 Prezentacja na temat charakterystyki i specyfiki projektów innowacyjnych
i współpracy ponadnarodowej PO KL (ekspert KIW)
13:15-13:45 Lunch
13:45-14:15 Prezentacja projektu innowacyjnego pt.: "Telepracownik przyszłości - innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnoprawnych absolwentów realizowanego przez firmę Eureka Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VI PO KL
14:15-14:45 Prezentacja projektu innowacyjnego pt.: "Wirtualny system nauczania 50 +" realizowanego przez firmę Profutura s.c. w ramach Priorytetu VIII PO KL
14:45-15:15 Sesja pytań i odpowiedzi (z udziałem eksperta KIW)
15:15 Zakończenie

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjno – promocyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 19 października 2011 roku do godz. 11:00.

O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego spotkania udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: