Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Szkolenie warsztatowe w dniu 21 października 2011 r.

data publikacji: 10-10-2011

           

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie warsztatowe (grupę roboczą)

"Praca w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych –
projekty innowacyjne oraz projekty z komponentem ponadnarodowym, szkolenie skierowane do Projektodawców w ramach komponentu regionalnego PO KL"

Szkolenie odbędzie się dnia 21 października 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia (2 grupy szkoleniowe):
8:45-9.00 Rejestracja uczestników I grupy szkoleniowej
9:00-12:00 Pierwsza część warsztatów z udziałem I grupy szkoleniowej – poziom wiedzy podstawowy (w tym przerwa 10:30-10:45)
12:00-12:30 Przerwa (lunch)
12:15-12.30 Rejestracja uczestników II grupy szkoleniowej
12:30-15.30 Druga część warsztatów z udziałem II grupy szkoleniowej – poziom wiedzy zaawansowany (w tym przerwa 14.00-14.15)
15:30 Zakończenie 

Prowadzącym szkolenie będzie Pan Tomasz Juńczyk – Trener Regionalnego Ośrodka EFS w Poznaniu.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 19 października 2011 roku. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w drugiej części szkolenia warsztatowego (II grupa szkoleniowa godz. 12.30) – poziom wiedzy zaawansowany (.doc)