Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Akcja Wielkopolski InfoBus EFS

data publikacji: 11-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w dniu 21 października 2011 r. rozpoczyna akcję Wielkopolski InfoBus EFS. Akcja będzie prowadzona do dnia 4 listopada 2011 r. na terenie województwa wielkopolskiego. W jej ramach zorganizowany będzie mobilny punkt informacyjny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu udzielać będą potencjalnym uczestnikom projektów oraz potencjalnym Beneficjentom (projektodawcom) informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia oraz dofinansowania projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby zainteresowane będą miały możliwość bezpłatnie uzyskać informacje na temat form wsparcia między innymi dla osób bezrobotnych, planujących założenie własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorców, szkół i placówek oświatowych, organizacji pozarządowych. Akcja promocyjna będzie również obejmowała zabawy dla dzieci oraz atrakcje dla dorosłych.

Celem akcji jest dotarcie z informacją o tym, co oferuje komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, bezpośrednio do mieszkańców województwa wielkopolskiego w poszczególnych miejscowościach.

Harmonogram wyjazdów w ramach akcji:

21.10.2011 – Środa Wielkopolska
25.10.2011 – Chodzież
28.10.2011 – Międzychód
29.10.2011 – Śrem
03.11.2011 – Ostrzeszów
04.11.2011 – Oborniki

Szczegółowe informacje o godzinie i miejscu postoju Wielkopolskiego InfoBusa EFS w danej miejscowości opublikowane zostaną wkrótce w zakładce "Akcja Wielkopolski Infobus EFS".

Zapraszamy do skorzystania z okazji i odwiedzenia mobilnego punktu informacyjnego EFS w ramach akcji Wielkopolski InfoBus EFS.

Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania: