Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nabór wniosków na typy projektów zawierających elementy pomocy publicznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż w związku z wejściem w życie w dniu 26 maja br. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki automatycznie został uruchomiony nabór wniosków na typy projektów zawierających elementy pomocy publicznej, których możliwość realizacji była wstrzymana do momentu wejścia w życie ww. Rozporządzenia.