Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Formularz PEFS 2007 - Walidator

data publikacji: 31-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Formularz PEFS 2007 – Walidator, pozwalający ocenić jakość danych wprowadzanych do Formularza PEFS 2007.

Zaleca się, aby wszyscy beneficjenci przed złożeniem Formularza PEFS 2007 we właściwej instytucji, sprawdzili dane zgromadzone w Formularzu PEFS 2007 przy pomocy narzędzia Formularz PEFS 2007 – walidator. Szczegóły dotyczące wykorzystania narzędzia znajduje się w instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007. Narzędzie posiada dwie funkcje:

  • "Napraw formularz" - poprawia najczęściej występujące błędy danych, tj. aktualizuje zakresy, poprawia format danych w zakresie dat, usuwa przedrostek „Powiat” z nazwy powiatu i zmienia pierwsze litery z wielkich na małe. W przypadku nazwy województwa z kolei, zmienia pierwszą literę z małej na wielką. Po przeprowadzonej czynności weryfikacji Formularz PEFS 2007 – Walidator generuje raport, w którym informuje o wprowadzonych modyfikacjach. 
  • "Pokaż raport braków w formularzu" - sporządza raport z braków/błędów występujących w weryfikowanym przez Walidator Formularzu PEFS 2007. Generuje dokument zawierający zestawienie brakujących lub błędnych danych w Formularzu PEFS 2007. Zapisany plik ma charakter informacyjny i umożliwia poglądowe analizowanie jakości danych zawartych w badanym Formularzu.

Plik do pobrania: