Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

„Wypełnianie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL”

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca uwagę na zapis znajdujący się na stronie 14 instrukcji wypełniania wniosku, na początku rozdziału: „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL”, zawierający szczegółowe informacje dotyczące wypełniania poszczególnych pól wniosku, a który brzmi: „w przypadku kiedy dane pole nie dotyczy projektu (np. numer konkursu w przypadku projektów systemowych ) – w polu należy wpisać „nie dotyczy” lub w przypadku pól, w których wpisywane są wartości liczbowe należy wpisać „0”.

Zgodnie z opinią radcy prawnego wydaną dnia 24.06.2008 r. zapis ten poprzedza szczegółową instrukcję, co oznacza, że dotyczy całego wniosku (w tym pkt. 3.2.1, budżetu i harmonogramu) i powinien być bezwzględnie stosowany.

W związku z powyższym, każde pole (rozumie się również przez to wiersz w harmonogramie), wniosku powinno być wypełnione i powinno zawierać informacje merytoryczne, albo zapis sugerujący, że dane pole nie dotyczy konkretnego projektu.