Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1

data publikacji: 15-06-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „NOWA SZANSA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Prywatne Centrum Języków Obcych ”ATB”, ul. Rynek 3, 64-800 Chodzież
Wartość projektu: 1 224 612,07 PLN
Wartość dofinansowania: 1 224 612,07 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104 pkt.
Data podpisania umowy: 27.10.2011

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Pokieruj swoją karierą!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: OSK Kaźmierczak Jacek Woźniak, ul. Rogatka 6A, 62-860 Opatówek
Wartość projektu: 1 445 832,80 PLN
Wartość dofinansowania: 1 445 832,80 PLN
Liczba zdobytych punktów: 108,5 pkt.
Data podpisania umowy: 31.10.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Kierowcy i Telemarketerzy - zawody poszukiwane na regionalnym rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Szkoleń „PERFECT” Dariusz Furmanek, ul. Szybowników 4/3, 64-920 Piła
Wartość projektu: 711 248,48 PLN
Wartość dofinansowania: 711 248,48 PLN
Liczba zdobytych punktów: 109 pkt.
Data podpisania umowy: 28.10.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Zdobądź nowy zawód z praktyką”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich, ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 1 322 146,90 PLN
Wartość dofinansowania: 1 322 146,90 PLN
Liczba zdobytych punktów: 102 pkt.
Data podpisania umowy: 31.10.2011

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Wyjdź naprzeciw pracodawcy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40 – 923 Katowice
Wartość projektu: 1 249 386,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 249 386,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 100,50 pkt.
Data podpisania umowy: 03.11.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Zdobądź nowy zawód i doświadczenie!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj, ul. Harcerska 18, 63-000 Środa Wlkp.
Wartość projektu: 1 981 222,80 zł
Wartość dofinansowania: 1 981 222,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 113 pkt.
Data podpisania umowy: 03.11.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z Powiatu Konińskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Koniński / Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 715 423,00 PLN
Wartość dofinansowania: 715 423,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 112,5 pkt
Data podpisania umowy: 22.11.2011

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Drogowskaz na sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: GRYKAR Grzegorz Gryka, ul. Bazyliowa 12/1, 62-064 Plewiska
Wartość projektu: 560 970,00 PLN
Wartość dofinansowania: 560 970,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt
Data podpisania umowy: 29.11.2011

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Cel - zatrudnienie”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju sp. z o.o., ul. Czeremchowa 6A/7, 61-474 Poznań
Wartość projektu: 774 674,60 PLN
Wartość dofinansowania: 774 674,60 PLN
Liczba zdobytych punktów: 110 pkt
Data podpisania umowy: 16.11.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Uczę się, potrafię, pracuję”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki / Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków
Wartość projektu: 1 444 380,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 444 380,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt
Data podpisania umowy: 25.11.2011 r.

Numer konkursu: POKL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Kurs na sukces zawodowy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Wartość projektu: 1 886 924,97 PLN
Wartość dofinansowania: 1 886 924,97 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.11.2011

Numer konkursu: POKL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Wartość projektu: 1 146 273,65 PLN
Wartość dofinansowania: 1 146 273,65 PLN
Liczba zdobytych punktów: 101,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.11.2011

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Uwierz w swój sukces!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 893 914,79 PLN
Wartość dofinansowania: 1 893 914,79 PLN
Liczba zdobytych punktów: 115,5 pkt.
Data podpisania umowy: 29.12.2011

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: „Niepełnosprawni – sprawni zawodowo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji AC – Expert, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45/1, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 739 230,00 PLN
Wartość dofinansowania: 739 230,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 118,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30.12.2012 

Projekt realizowany w trybie systemowym
Tytuł projektu: Wolontariat - włącz się!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PL.2012, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa
Wartość projektu: 1 499 492,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 499 492,00 PLN
Data podpisania umowy: 30.12.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11 (po proteście)
Tytuł projektu: Zawodowy kierowca na ostrowskim rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie RAZEM DLA POWIATU, ul. Legionów 46, 62- 800 Kalisz
Wartość projektu: 581 778, 74 PLN
Wartość dofinansowania: 581 778, 74 PLN
Liczba zdobytych punktów: 105 pkt.
Data podpisania umowy: 30.12.2011r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: „Bez barier”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Pleszewski/ Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie, ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 1 266 620,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 266 620,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 121 pkt.
Data podpisania umowy: 05.01.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: Lepsze perspektywy – aktywizacja osób niepełnosprawnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EUROSOLUTIONS, ul. Piekary 12, 64- 800 Chodzież
Wartość projektu: 771 470,00 PLN
Wartość dofinansowania: 771 470,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 117 pkt.
Data podpisania umowy: 19.01.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: Niepełnosprawni – sprawni w pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Prusa 31, 64 – 800 Chodzież
Wartość projektu: 741 940,00 PLN
Wartość dofinansowania: 741 940,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 113,5 pkt.
Data podpisania umowy: 20.01.2012 

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: Nowe kompetencje drogą do zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: EUROSOLUTIONS, ul. Piekary 12, 64- 800 Chodzież
Wartość projektu: 767 470,00 PLN
Wartość dofinansowania: 767 470,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 118 pkt.
Data podpisania umowy: 20.01.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: Akademia Kompetencji Zawodowych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, ul. Prusa 31, 64- 800 Chodzież
Wartość projektu: 741 940,00 PLN
Wartość dofinansowania: 741 940,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 119,5 pkt.
Data podpisania umowy: 19.01.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Akademia Kobiet Sukcesu”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
Wartość projektu: 1 819 224,52 PLN
Wartość dofinansowania: 1 819 224,52 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106 pkt.
Data podpisania umowy: 03.02.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: Praca już czeka na Ciebie!
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA Andrzej Czubaj, ul. Harcerska 18, 63- 000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 1 379 987,22 PLN
Wartość dofinansowania: 1 379 987,22 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podpisania umowy: 08.03.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: „Zostań prawdziwym fachowcem – kurs przedstawiciela handlowego i kurs prawa jazdy kat. B wraz ze stażem”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich, ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 Środa Wlkp.
Wartość projektu: 1 322 146,89 zł
Wartość dofinansowania: 1 322 146,89 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,5 pkt.
Data podpisania umowy: 08.03.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: Pełnosprawni w pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60- 601 Poznań
Wartość projektu: 1 384 639,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 384 639,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 106 pkt.
Data podpisania umowy: 23.03.2012

Numer konkursu: 1/POKL/6/E.1.1/11
Tytuł projektu: PWP Kompetencje kluczem do zatrudnienia
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież”, ul. Wojska Polskiego 21, 63-300 Pleszew
Wartość projektu: 673 596,00 zł
Wartość dofinansowania: 673 596,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 84 pkt.
Data podpisania umowy: 10.05.2012

Numer konkursu: 1/POKL/6/E.1.1/11
Tytuł projektu: PWP Pomoc do samopomocy dla kobiet w wieku 45+
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
Wartość projektu:1 176 893,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 176 893,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 91,5 pkt.
Data podpisania umowy: 10.05.2012

Numer konkursu: 1/POKL/6/E.1.1/11
Tytuł projektu: PWP Firma do nauki dobrego zawodu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: TOP-PROJEKT Krzysztof Derbiszewski, ul. Kaczeńcowa 8, 72-003 Dobra
Wartość projektu: 1 998 779,26 zł
Wartość dofinansowania: 1 998 779,26 zł
Liczba zdobytych punktów: 81 pkt.
Data podpisania umowy: 10.05.2012

Numer konkursu: 1/POKL/6/E.1.1/11
Tytuł projektu: PWP Aktywizacja zawodowa mieszkańców Wielkopolski
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski, ul. Wrocławska 93, 63-400 Ostrów Wielkpolski
Wartość projektu: 1 097 170,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 097 170,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 76 pkt.
Data podpisania umowy: 10.05.2012

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: Centrum Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Psychologicznej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Vision Consulting Group Agnieszka Maruda – Sperczak,
ul. Żołnierzy Narwiku 16, 61-695 Poznań
Wartość projektu: 1 725 813,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 725 813,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 96 pkt.
Data podpisania umowy: 02.05.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji (KCUIM)
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Consultingowo – Handlowe Gwarancja Jan Guss, ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań
Wartość projektu: 1 616 034,40 PLN
Wartość dofinansowania: 1 616 034,40 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18.05.2012 r.

Numer konkursu: 1/POKL/6/D.1.1/11
Tytuł projektu: PI – Powrót do pracy po chorobie nowotworowej
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul Dworcowa 65,
88-100 Inowrocław
Wartość projektu: 1 813 855,07 zł
Wartość dofinansowania: 1 813 855,07 zł
Liczba zdobytych punktów: 94 pkt.
Data podpisania umowy: 18.05.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiat Gnieźnieński/ Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
Wartość projektu: 157 708,50 zł
Wartość dofinansowania: 157 708,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 90,5 pkt.
Data podpisania umowy: 01.06.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/1/11
Tytuł projektu: Gnieźnieński Ośrodek Wsparcia Zawodowego i Pracy dla Kobiet
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Vision Consulting Group Agnieszka Maruda – Sperczak,
ul. Żołnierzy Narwiku 16, 61-695 Poznań
Wartość projektu: 1 761 411,90 PLN
Wartość dofinansowania: 1 761 411,90 PLN
Liczba zdobytych punktów: 94
Data podpisania umowy: 31.05.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/6.1.1/2/11
Tytuł projektu: „Zawód telemarketera szansą na karierę zawodową osób z dysfunkcją wzroku”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eureka Sp. z o.o., ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
Wartość projektu: 679 941,14 PLN
Wartość dofinansowania: 679 941,14 PLN
Liczba zdobytych punktów: 99,5 pkt
Data podpisania umowy: 08.06.2012 r.