Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.2.1

data publikacji: 07-06-2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Tytuł projektu: „CHCEMY BYĆ SOBĄ”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim, al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 1 887 501,16 zł
Wartość dofinansowania: 1 887 501,16 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,5 pkt
Data podpisania umowy: 28.10.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „W drogę po sukces”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 6A/7, 61-474 Poznań
Wartość projektu: 751 890,96 zł
Wartość dofinansowania: 751 890,96 zł
Liczba zdobytych punktów: 105,5
Data podpisania umowy: 22.11.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Tacy sami – wsparcie dla niezatrudnionych osób niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „EMAT” Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna Elżbieta Matysiak, ul. Dąbrowskiego 1, 62-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 1 498 080,50 zł
Wartość dofinansowania: 1 498 080,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 107
Data podpisania umowy: 13.12.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Aktywni w Kręgu - rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej bezdomnych, w tym w powrocie na rynek pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: STOWARZYSZENIE POMOCY "KRĄG", ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Wartość projektu: 446 900,20 PLN
Wartość dofinansowania: 446 900,20 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,50
Data podpisania umowy: 19.12.2011 r.

Tytuł projektu: „Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „Profesja” Dominika Flaczyk, ul. Szamotulska 12, 62 – 081 Chyby
Wartość projektu: 2 964 111,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 964 111,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt
Data podpisania umowy: 05.12.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Na drodze do integracji społecznej i zawodowej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: „EMAT” Pośrednictwo, Doradztwo, Pracownia Psychologiczna Elżbieta Matysiak, ul. Dąbrowskiego 1, 62-200 Wolsztyn
Wartość projektu: 1 669 236,30 zł
Wartość dofinansowania: 1 669 236,30 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,5
Data podpisania umowy: 09.12.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Ul dla pszczół”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT
Wartość projektu: 908 490,00 PLN
Wartość dofinansowania: 908 490,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 104,50
Data podpisania umowy: 19.12.2011

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Niepełnosprawni 45+ sprawni zawodowo”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Cieślowska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45/1, 64-600 Oborniki
Wartość projektu: 596 340,00 zł
Wartość dofinansowania: 596 340,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 106,5
Data podpisania umowy: 15.12.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Wartość projektu: 212 400,80 zł
Wartość dofinansowania: 212 400,80 zł
Liczba zdobytych punktów: 116
Data podpisania umowy: 15.12.2011 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „CENTRUM AKTYWNOŚCI”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu,
ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań
Wartość projektu: 378 497,00 zł
Wartość dofinansowania: 378 497,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 108
Data podpisania aneksu: 29.12. 2011 r. 

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/2/11
Tytuł projektu: „Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie powiatów kolskiego i szamotulskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi,
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 754 637,10 zł
Wartość dofinansowania: 1 754 637,10 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,5
Data podpisania umowy: 28.12.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „Recepta na zmianę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego „Europejczyk” Jacek Leski, ul. Wiejska 23, 85-458 Bydgoszcz
Wartość projektu: 1 853 680,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 853 680,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 104
Data podpisania umowy: 30.12.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej w Wielkopolsce
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 729 404,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 729 404,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 107
Data podpisania umowy: 30.12.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/2/11
Tytuł projektu: „Pokonać bariery”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 6A/7, 61 – 474 Poznań
Wartość projektu: 967 614,60 zł
Wartość dofinansowania: 967 614,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 103,5
Data podpisania umowy: 30.12.2011 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/2/11
Tytuł projektu: „Aktywni w życiu i w pracy – kompleksowe usługi integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi schorzeniami”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Tak,
ul. Ognik 20C, 60-386 Poznań
Wartość projektu: 700 975,00 zł
Wartość dofinansowania: 700 975,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 107,5
Data podpisania umowy: 12.01.2012 r.

NR KONKURSU: PO KL/7.2.1/1/11 (po proteście)
Tytuł projektu: „Nowe szanse zawodowe dla niepełnosprawnych Wielkopolan w wieku 45+”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eureka Sp. z o.o., ul. Janickiego 20b, 60-542 Poznań
Wartość projektu: 1 969 491,36 zł
Wartość dofinansowania: 1 969 491,36 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,5
Data podpisania umowy: 04.05.2012 r.

NR KONKURSU: 1/PO KL/7/E.1.1/11
Tytuł projektu: PWP Można inaczej. Nowe metody pracy z rodzinami osób niepełnosprawnych
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Wartość projektu: 1 345 013,36 zł
Wartość dofinansowania: 1 345 013,36 zł
Liczba zdobytych punktów: 88,50
Data podpisania umowy: 31.05.2012 r.

Numer konkursu: POKL/7.2.1/1/11
Tytuł projektu: „ Z nami na pewno”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoce, Roztoka 20, 62-540 Kleczew
Wartość projektu: 487 910,00 PLN
Wartość dofinansowania: 487 910,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 99,5
Data podpisania umowy: 25.07.2012 r.

Numer konkursu: POKL/7.2.1/2/11
Tytuł projektu: „Chodzieski Klub Integracji Społecznej”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 1 249 050,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 249 050,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103,5
Data podpisania umowy: 20.08.2012 r.

Numer konkursu: PO KL/7.2.1/2/11
Tytuł projektu: „Twoja ALTERNATYWA”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Gmina Brzeziny / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny
Wartość projektu: 110 283,50 zł
Wartość dofinansowania: 110 283,50 zł
Liczba zdobytych punktów: 82
Data podpisania umowy: 29.05.2013 r.