Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.2

data publikacji: 04-10-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: Nowoczesne budownictwo
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Navigator International Sp.. z o.o., al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa
Wartość projektu: 478 305,00 zł
Wartość dofinansowania: 478 305,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,5 pkt.
Data podpisania umowy: 27-10-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Czas na zmianę”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Wartość projektu: 548 400,00 zł
Wartość dofinansowania: 548 400,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,00 pkt.
Data podpisania umowy: 02.11.2011r.

Numer konkursu: POKL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: PROFESJOANLNE KADRY. Szkolenia zawodowe dla pracowników i pracodawców wielkopolskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoleniowiec Sp. z o.o., ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
Wartość projektu: 1 200 599,26 zł
Wartość dofinansowania: 1 200 599,26 zł
Liczba zdobytych punktów: 114 pkt.
Data podpisania umowy: 07-11-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Czas na zmiany!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Betterfield s.c. Magdalena Helman-Barylska Sylwia Szczepańska, ul. Paderewskiego 11/13, 61-740 Poznań
Wartość projektu: 383 993,00zł
Wartość dofinansowania: 383 993,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,0 pkt.
Data podpisania umowy: 24-11-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Efektywne zarządzanie zmianą w wielkopolskich firmach”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: TEB Edukacja Sp. z o.o., Al. Niepodległości 2/226,
61-874 Poznań
Wartość projektu: 704 990,88 zł
Wartość dofinansowania: 704 990,88 zł
Liczba zdobytych punktów: 83,5 pkt.
Data podpisania umowy: 24-11-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Elastyczny pracownik – strefa wysokich kwalifikacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Way2Learn Sp. z o.o., ul. Palestyńska 8/33,
03-321 Warszawa
Wartość projektu: 600 080,00 zł
Wartość dofinansowania: 600 080,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 07-11-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Zgoda i współpraca wielkopolanom się opłaca, czyli nauka wsparciem dla wielkopolskich procesów adaptacyjnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Wartość projektu: 345 490,76 PLN
Wartość dofinansowania: 345 490,76PLN
Data podpisania umowy: 14.09.2011

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Zmiana z sukcesem – rola szkoleń i doradztwa we wsparciu procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w firmach województwa wielkopolskiego”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Grupa Doradcza Human Power Sp. z o.o., ul. Odkryta 46/19, 03-140 Warszawa
Wartość projektu: 300 760,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 760,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 76 pkt.
Data podpisania umowy: 25-11-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Nie daj się zmianom – przekwalifikuj się!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: NS Konsulting Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 30,
20-701 Lublin
Wartość projektu: 574 450,00 zł
Wartość dofinansowania: 574 450,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 86,5 pkt.
Data podpisania umowy: 06-12-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Nowy zawód nową szansą”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Casino 53, 20-705 Lublin
Wartość projektu: 563 690,00 zł
Wartość dofinansowania: 563 690,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 95,00 pkt.
Data podpisania umowy: 25-11-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Przewiduj i reaguj – zarządzanie zmianą w subregionie pilskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Profesja Dominika Flaczyk, ul. Szamotulska 12,
60-081 Chyby
Wartość projektu: 914 836,00 zł
Wartość dofinansowania: 914 836,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 102,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16-11-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Outplacement – pytania i odpowiedzi”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter
Sp. z o.o., ul. Reymonta 27/6 60-791 Poznań
Wartość projektu: 420 780,32 zł
Wartość dofinansowania: 420 780,32 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,0 pkt.
Data podpisania umowy: 06-12-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Czas na zmiany”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: VIVID CONSULTING Sp. z o.o., Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław
Wartość projektu: 428 340,00 zł
Wartość dofinansowania: 378 108,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 90,00 pkt.
Data podpisania umowy: 06-12-2011r.

Numer konkursu: POKL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: PRACOWNIK – NAJLEPSZA INWESTYCJA. Szkolenia zawodowe dla pracowników i pracodawców wielkopolskich przedsiębiorstw przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Szkoleniowiec Sp. z o.o., ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
Wartość projektu: 1 227 366,36 zł
Wartość dofinansowania: 1 227 366,36 zł
Liczba zdobytych punktów: 99 pkt.
Data podpisania umowy: 25-11-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Solidna robota”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Euro-Konsult Sp. z o.o., ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin
Wartość projektu: 799 504,00zł
Wartość dofinansowania: 694 804,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 103 pkt.
Data podpisania umowy: 18-11-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: Partnerstwo na rzecz adaptacji i modernizacji – szkolenia, strategia i zarządzanie zmianą gospodarczą w Poznaniu i Regionie, w latach 2011-2012
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Wartość projektu: 251 366,50 zł
Wartość dofinansowania: 178 300,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 90 pkt.
Data podpisania umowy: 6-12-2011 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Pogłębianie kwalifikacji”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Euro-Konsult Sp. z o.o., ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin
Wartość projektu: 1 312 704,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 106 964,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 105 pkt.
Data podpisania umowy: 18-11-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: Partnerstwo i strategia dla zmian gospodarczych wielkopolskiego sektora komunalnego
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4,
00-074 Warszawa
Wartość projektu: 1 331 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 331 000,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 98,5 pkt.
Data podpisania umowy: 5- 12-2011r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Zgoda i współpraca wielkopolanom się opłaca, czyli nauka wsparciem dla wielkopolskich procesów adaptacyjnych”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Wartość projektu: 345 490,76 PLN
Wartość dofinansowania: 345 490,76PLN
Liczba zdobytych punktów: 90,00 pkt.
Data podpisania umowy: 14.09.2011 

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „Wirtualna platforma współpracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego, ul. Głęboka 4/35, 61-553 Poznań
Wartość projektu: 210 256,40 zł
Wartość dofinansowania: 210 256,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 93,0 pkt.
Data podpisania umowy: 23.03.2012

Numer konkursu: POKL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: Pokonaj bezrobocie, stwórz dla siebie miejsce pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich, ul. Czerwonego Krzyża 14/4, 63-000 Środa Wielkopolska
Wartość projektu: 1 517 727,09 zł
Wartość dofinansowania: 1 517 727,09 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,50 pkt.
Data podpisania umowy: 18-04-2012 r.

Numer konkursu: POKL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: Klucz do sukcesu
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Wartość projektu: 1 778 824,39,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 778 824,39 zł
Liczba zdobytych punktów: 105 pkt.
Data podpisania umowy: 16-04-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: Paleta nowych możliwości
Nazwa i siedziba Beneficjenta: PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o., ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań
Wartość projektu: 1 381 552,60 zł
Wartość dofinansowania: 1 381 552,60 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,5 pkt.
Data podpisania umowy: 30-04-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: „WIELKOPOLSKI PROGRES – program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji gospodarki”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
Wartość projektu: 2 501 206,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 501 206,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 106,5 pkt.
Data podpisania umowy: 18-05-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: „PRACA WYSOKIEJ JAKOŚCI NA ZIELONYM RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań
Wartość projektu: 627 314,00 zł
Wartość dofinansowania: 627 314,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 90 pkt.
Data podpisania umowy: 16-05-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje szansą na rozwój na rynku pracy
Nazwa i siedziba Beneficjenta: ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek, ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń
Wartość projektu: 1 233 684,75 zł
Wartość dofinansowania: 1 180 884,75 zł
Liczba zdobytych punktów: 107 pkt.
Data podpisania umowy: 16-05-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/1/11
Tytuł projektu: Bądź gotowy na zmianę
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Vision Consulting Group Agnieszka Maruda-Sperczak, ul. Żołnierzy Narwiku 16, 61-695 Poznań
Wartość projektu: 1 086 012,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 086 012,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 90 pkt.
Data podpisania umowy: 18- 05-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: Zadbaj o swoją przyszłość
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Stowarzyszenie B-4, Pl. Kilińskiego 2, 35 – 005 Rzeszów
Wartość projektu: 2 896 701,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 896 701,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 106 pkt.
Data podpisania umowy: 30- 05-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: „WIATR W ŻAGLE! – kompleksowy outplacement w obliczu zmiany gospodarczej na Wielkopolsce”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Faber Consulting Sp. z o.o., ul. Sienna 72 lok. 8, 00-833 Warszawa
Wartość projektu: 1 152 344,10 zł
Wartość dofinansowania: 1 152 344,10 zł
Liczba zdobytych punktów: 104,50 pkt.
Data podpisania umowy: 11-06-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: „Bezrobocie? To nie dla mnie!”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: VIVID CONSULTING Sp. z o.o., Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław
Wartość projektu: 1 090 752,40 zł
Wartość dofinansowania: 1 090 752,40 zł
Liczba zdobytych punktów: 97,5 pkt
Data podpisania umowy: 27-08-2012 r.

Numer konkursu: PO KL/8.1.2/2/11
Tytuł projektu: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
Wartość projektu: 1 564 322,49 zł
Wartość dofinansowania: 1 564 322,49 zł
Liczba zdobytych punktów: 106 pkt.
Data podpisania umowy: 14-09-2012 r.