Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9D.1.1/11 dla projektów innowacyjnych testujących w ramach PO KL

data publikacji: 09-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 09.11.2011r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr 1/POKL/9/D.1.1/11 dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 09.11.2011 r. do dnia 09.12.2011 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

W ramach ogłoszonego konkursu dla Priorytetu IX mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Tematy:

  1. „Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się, w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, a także wspierający budowanie zaufania społecznego i kapitału społecznego.”
  2. „Stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania”, których celem jest opracowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnego procesu dydaktycznego ukierunkowanego na efekty uczenia się, w tym kształtującego kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, a także wspierającego budowanie zaufania społecznego i kapitału społecznego lub stworzenie systemu motywowania nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.