Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 9.4 PO KL

data publikacji: 14-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że III posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty rozpocznie się w dniu 21 listopada br.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest formalny został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.