Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Opis dokumentów księgowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w opisie dokumentów księgowych dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy zamieścić informacje zawarte w przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wzorach opisu dokumentów księgowych dla kosztów bezpośrednich oraz pośrednich.

Plik do pobrania: