Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 8.1.3

data publikacji: 17-05-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zatwierdził w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki następujące wnioski o dofinansowanie realizacji projektu:

Numer konkursu: PO KL/8.1.3/1/11
Tytuł projektu: „Razem dla rozwoju rzemiosła”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Al. Niepodległości 2, 61 – 874 Poznań
Wartość projektu: 862 150,00 zł
Wartość dofinansowania: 862 150,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 120 pkt.
Data podpisania umowy: 17.10.2011 r.

Numer konkursu: 1/POKL/8/E.1.1/11
Tytuł projektu: PWP-Elastyczna, Odpowiedzialna Wielkopolska
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych
Wartość projektu: 742 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 742 700,00 zł
Liczba zdobytych punktów: 99,5 pkt.
Data podpisania umowy: 16-04-2012 r.

Numer konkursu: 1/PO KL/8/E.1.1/1/11
Tytuł projektu: „PWP – Społecznie odpowiedzialny biznes w województwie wielkopolskim”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego, ul. Wyspiańskiego 13, 65-035 Zielona Góra
Wartość projektu: 436 980,00 PLN
Wartość dofinansowania: 436 980,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 103,5
Data podpisania umowy: 04.04.2012

Numer konkursu: 1/PO KL/8/E.1.1/1/11
Tytuł projektu: „PWP – Flexicurity – nowe spojrzenie na rynek pracy”
Nazwa i siedziba Beneficjenta: Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubuskiego, ul. Wyspiańskiego 13, 65-035 Zielona Góra
Wartość projektu: 484 900,00 PLN
Wartość dofinansowania: 484 900,00 PLN
Liczba zdobytych punktów: 116 pkt.
Data podpisania umowy: 04.04.2012