Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa 9.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniach 09 - 11.06.2008 r., w ramach konkursu otwartego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

LISTA RANKINGOWA W RAMACH DZIAŁANIA 9.1, PODDZIAŁANIA 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Lp.
Miejsce na liście rankingowej
Numer Poddziałania
Beneficjent
Siedziba
Tytuł
Liczba uzyskanych punktów
1
1
9.1.1
Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
SMYK
96,5 pkt.
96,5%
2
2
9.1.1
Szkoła Podstawowa                   im. Henryka Sienkiewicza
Ponętów Górny 44
62-641 Ponętów Górny
Wczesna edukacja drogą do sukcesu
95,0 pkt.
95,0%
3
3
9.1.1
Telewizja Polska S.A. Oddział
w Poznaniu
ul. Serafitek 8
61-144 Poznań
Edukacja przedszkolna szansą dla dzieci
 z Województwa Wielkopolskiego. Kampania informacyjna Telewizji Polskiej S.A. Oddział
w Poznaniu
88,5 pkt.
88,5%
4
4
9.1.1
Gmina Ostrowite
ul. Lipowa 2
62-402 Ostrowite
Równy start przedszkolaka
85,0 pkt.
85,0%
5
5
9.1.1
Fundacja Rozwoju Nauki                                i Przedsiębiorczości
ul. Strzelecka 20/8a
61-846 Poznań
Od przedszkola do lepszego jutra-kampania informacyjna promująca edukację przedszkolną
76,0 pkt.
76,0%
6
6
9.1.1
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Integracji Środowiska Lokalnego"
Z Edukacją                           w Przyszłość"
Korzecznik 41
62-650 Kłodawa
Wiejski Ośrodek Przedszkolny
75,0 pkt.
75,0%
7
7
9.1.1
Przedszkole nr 2               w Koninie "Kraina wesołej zabawy"
ul. Noskowskiego 4
62-510 Konin
Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków
70,0 pkt.
70,0%
8
8
9.1.1
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Plac Inwalidów 10
01-552 Warszawa
Ośrodek Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu nr 116 "Kolorowe nutki"
68,0 pkt.
68,0%
9
9
9.1.1
Gmina Mycielin
ul. Słuszków 27
62-831 Korzeniew
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących obszary wiejskie
67,0 pkt.
67,0%