Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6/D.1.1/11 dla projektów innowacyjnych testujących w ramach PO KL

data publikacji: 18-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 18.11.2011r. ogłoszony zostaje konkurs zamknięty nr 1/POKL/6/D.1.1/11 dla projektów innowacyjnych testujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 18.11.2011 r. do dnia 22.12.2011 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

W ramach ogłoszonego konkursu dla Priorytetu VI mogą być realizowane wyłącznie projekty innowacyjne testujące wpisujące się w Temat: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.