Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na galę inaugurującą wystawę dotyczącą komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim

data publikacji: 22-11-2011

        

Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza
na galę inaugurującą wystawę dotyczącą
komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w województwie wielkopolskim
w dniu 30 listopada 2011 r., godzina 11.00
Międzynarodowe Targi Poznańskie - pawilon nr 11 (sala w Iglicy),
Poznań, ul. Głogowska 14

W programie spotkania:

  • Powitanie 
  • Wdrażanie komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim
  • Innowacje społeczne w ramach PO KL w województwie wielkopolskim
  • PO KL a równość szans w dostępie do zatrudnienia i edukacji
  • Prezentacja działalności Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Wielkopolsce

Człowiek -najlepsza inwestycja!

W ramach części wystawienniczej od godziny 13.00 w dniu inauguracji m.in.:

  • interaktywne pokazy dotyczące tematyki Kapitału Ludzkiego w Wielkopolsce
  • produkty innowacyjne, powstałe przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w praktyce
  • możliwość porozmawiania z pracownikami Punktu Informacji i Promocji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na temat możliwości pozyskania środków Unii Europejskiej, w szczególności w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • wymiana doświadczeń, dobrych praktyk z doradcami i animatorami RO EFS, możliwość indywidualnych konsultacji na temat projektów PO KL

Przewidywany czas zakończenia gali: godzina 16.00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu należy przesłać na załączonym formularzu do dnia 29 listopada 2011 r. do godziny 11.00 na adres e-mail: infoefs@wup.poznan.pl.

O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji.

Dodatkowych informacji na temat spotkania udziela Punkt Informacji i Promocji EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 23.

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż ekspozycja wystawy dotyczącej komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki po dniu inauguracji będzie dostępna w dniach od 1 grudnia 2011r. do 14 grudnia 2011 r. przy ul. Szyperskiej 14 (hol budynku WECHTA Sp. z o.o. SKA), gdzie mieszczą się Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych).

Do pobrania: