Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Partner rumuński zainteresowany nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami

data publikacji: 24-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż partner z Rumunii poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej. Projektodawca rumuński zainteresowany jest realizacją projektu współpracyponadnarodowej i wymianą doświadczeń z zakresu dostępu do zatrudnienia i integracji społecznej oraz szkoleń i edukacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.kiw-pokl.org.pl, w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”/Experiences Exchange.