Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Partner szwedzki zainteresowany nawiązaniem współpracy z polskimi projektodawcami

data publikacji: 24-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż partner ze szwedzkiego regionu Dalarna poszukuje partnerów do współpracy ponadnarodowej. Projekty dotyczą edukacji i dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Grupę docelową projektu stanowią między innymi osoby bezrobotne, zatrudnione w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach publicznych (w tym w Publicznych Służbach Zatrudnienia) takie jak dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi i edukacyjni.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Magdaleną Karczewską, Przedstawicielką Krajowej Instytucji Wspomagającej (magdalena.karczewska@cpe.gov.pl, tel. 22 378 31 63).