Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących Planów działania na rok 2012

data publikacji: 24-11-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje wyniki przeprowadzonych w dniach od 10 października do 24 października br. konsultacji społecznych, dotyczących Planów działania na rok 2012 dla Priorytetów VI-IX wdrażanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do pobrania: