Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wydłużenie terminu dokonania oceny formalnej (9.2)

data publikacji: 11-07-2008

W związku z dużą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o wydłużeniu terminu dokonania oceny formalnej do 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Jednocześnie informuje, że wszystkie wnioski poprawne pod względem formalnym, które złożono co najmniej 14 pełnych dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji Oceny Projektów tj. do dnia 26 czerwca br. włącznie, zostaną przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję, której posiedzenie rozpocznie się w dniu 14 lipca br.