Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na szkolenie w dniu 2 grudnia 2011 r.

data publikacji: 25-11-2011

           

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza na szkolenie tematyczne

„Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – szkolenie dla potencjalnych projektodawców oraz podmiotów realizujących projekty”


Szkolenie odbędzie się dnia 2 grudnia 2011 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu przy ul. Różanej 17a (wejście od ul. Czesława/Poplińskich)

Harmonogram szkolenia:
8:30-9:00 Rejestracja uczestników szkolenia
9:00-12:45 Szkolenie – Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w tym 11:00-11.30 – Lunch)
12:45-13:00 Przerwa
13:00-14:00 Dyskusja
14:00 Zakończenie

Szkolenie poprowadzi Pani Arleta Jaśniewicz, Trenerka Regionalnego Ośrodka EFS w Pile.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 1 grudnia 2011 roku do godziny 11.00. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby niezakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji na temat planowanego szkolenia udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania: